Veelgestelde vragen

In onderstaande tekst treft u veelgestelde vragen (FAQ's) welke ons gesteld worden.

Wanneer uw vraag niet is vermeld horen we dit graag van u, we zijn u dan graag van dienst.

SOLAS

  • SOLAS - Regeling veiligheid zeeschepen

SOLAS ofwel Safety Of Life At Sea is een internationaal verdrag voor beveiliging van mensenlevens op zee en daarmee het belangrijkste internationale verdrag voor veiligheid op zee.

Voor wie geldt deze regelgeving?

De regelgeving II-2 / 10.10.4 is van toepassing op alle nieuwe SOLAS schepen gebouwd op of na 1 juli 2014.

  • Wat houdt deze regelgeving in?

Het Marine Safety Commitee heeft een toevoeging op voorschrift II-2/10 SOLAS goedgekeurd om een nieuwe paragraaf 10.4 toe te voegen om hierbij aan te geven dat een minimum van twee portofoons voor elk brandweerteam voor communicatie tussen brandweerlieden onderling aan boord aanwezig moet zijn. Deze portofoons moeten van een EX explosieveilige type zijn.

Voor welke schepen is deze regelgeving van toepassing?

De regelgeving specificeert niet het type schip, alle schepen met een (of meerdere) brandweerteams moeten voldoen aan deze regelgeving.

  • Wat betekent EX ?

EX is een term die worden gebruikt om producten aan te duiden welke zijn ontworpen voor gebruik in (EX) explosie gevaarlijke omgevingen. Dit zijn zones waar brandbare vloeistoffen, dampen, gassen of brandbare stoffen in dusdanige concentraties te verwachten zijn, voldoende om een brand of een explosie te veroorzaken.

  • In wat voor opzicht zijn EX portofoons anders dan ‘normale’ portofoons?

Bij normaal gebruik, kunnen elektrische apparaten kleine interne vonken en warmte creëren. Beide kunnen een ontstekingsbron vormen in een ontvlambare atmosfeer.

EX portofoons zullen geen vonken en of warmte produceren welke voldoende is als ontstekingsbron in een explosieve atmosfeer.

Hoe weten we of een portofoon een EX model is?

EX producten zijn conform specifieke normen door onafhankelijke laboratoria getest, waarna ze zijn te kwalificeren als een ATEX product. Wij als leverancier zijn in staat om u te voorzien van een goedkeuringscertificaat waarop het merk en typenummer van de radio gespecificeerd is.

We verwijzen u graag naar onze categorie ATEX portofoons

  • Hoe weet ik welke EX normering ik moet gebruiken voor mijn schepen?

De normering is afhankelijk van de individuele Vlagstaat van het schip. Het is verplicht voor de onder Europese vlag varende schepen ATEX gecertificeerde apparatuur te gebruiken.

  • Wat is ATEX?

ATEX is een EU-richtlijn voor het gebruik van elektrische apparatuur in explosie gevaarlijke atmosferen. Het categoriseert de gevaarlijke omgeving in drie Gas groepen: IIA, IIB en IIC (II is een Romeins cijfer). Groep IIC is de zwaarste groep, dat wil zeggen dat gassen/dampen welke binnen deze groep behoren op zeer eenvoudige wijze ontsteken.

De brandbare materialen worden ook ingedeeld op basis van hun ontstekingstemperaturen welke temperatuurklassen worden genoemd.