Privacy Policy

Privacyverklaring Portofoonpartner.nl 

Portofoonpartner.nl is zich terdege bewust van het feit dat de privacy van alle bezoekers van onze website onder alle omstandigheden beschermd dient te worden. Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals vaak bezochte/opgevraagde pagina's. Daardoor kan Aecom® zijnde beheerder van portofoonpartner.nl de inrichting van de website optimaliseren. Wij maken voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures, onder andere om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. We verwerken uw gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving zoals verwoord in dit privacy statement van Aecom®. Echter gezien de open structuur van het internet kunnen wij niet garanderen dat uw gegevens te allen tijde honderd procent beveiligd zullen zijn. Uiteraard spannen wij ons zo goed mogelijk in, met gebruikmaking van de methoden die in onze branche gebruikelijk zijn, om uw communicatie en andere persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen. Wij dragen daarom zorg voor een vertrouwelijke behandeling van de persoonlijke gegevens van iedere bezoeker van portofoonpartner.nl en verklaren deze persoonlijke informatie alleen voor eigen doeleinden toe te passen. Wij houden ons hierbij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

 

  1. Uw persoonlijke  gegevens worden alleen toegepast om uw bestelling succesvol af te ronden.
  2. Op uw verzoek biedt portofoonpartner.nl de mogelijkheid om onjuiste gegevens aan te passen.
  3. Als u deze persoonlijke gegevens wenst te corrigeren verzoeken wij u contact op te nemen met Portofoonpartner.nl via ons e-mailadres info@aecom.nl
  4. Alleen op uw persoonlijke verzoek verleent Portofoonpartner.nl u toegang tot de informatie welke wij van u hebben bijgehouden. Wenst u toegang tot deze informatie dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen via info@aecom.nl

 

Toepassing van cookies:

Op de webpagina’s van portofoonpartner.nl wordt gebruikt gemaakt van cookies. Deze kleine stukjes informatie welke door uw browser worden opgeslagen op uw computer en gebruikt portofoonpartner.nl bij een terugkerend bezoek. Door middel van deze gegevens kunnen wij alleen tijdens aanwezigheid op portofoonpartner.nl uw activiteiten op onze website registreren zodat wij u bij een volgend bezoek een zo optimaal mogelijke dienstverlening kunnen bieden.

Aecom® behoudt zich het recht voor het Privacy Statement aan te passen indien wijzigingen in ons beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven. Check daarom regelmatig het Privacy Statement voor een update.