Disclaimer

Gebruikers van de website confirmeren zich, met gebruikmaking van onze website, aan de Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden van onze onderneming, zijn op alle pagina's op te vragen via de link in de kolom Informatie onderaan de webpagina. Daarnaast wordt u als klant gedurende het afrekenproces nog vóór definitieve plaatsing van uw order in de gelegenheid gesteld deze Algemene Voorwaarden door te nemen.

Indien gewenst, worden de Algemene Voorwaarden u op schriftelijk verzoek kosteloos ter beschikking gesteld.

Aecom® als rechthebbende behoudt zicht het recht voor met betrekking tot op de website portofoonpartner.nl gepresenteerde informatie, waaronder o.a.: layout, afbeeldingen, grafisch materiaal, logo's. Behalve voor printen en downloaden van informatie voor eigen persoonlijk gebruik is het niet toegestaan om de inhoud van de website zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming over te nemen, te distribueren of openbaar te maken.

De op de website getoonde informatie geldt als algemene informatie.
Aecom aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website, zoals defecten, virussen en andere onvolkomenheden, onderschepping van informatie en e-mail danwel ander oneigenlijk gebruik, enige schade of te lijden schade zoals verlies van gegevens. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Aecom.