Eukay ERS Locatieserver

Product omschrijving

Deze locatieserver opereert als centraliserende eenheid. De ERS locatieserver zal informatie welke door gekoppelde Charger Nodes verstrekt wordt middels een webclient/browser oproepbaar te maken.

Deze informatie kan daarmee overal binnen het netwerk d.m.v. een beveiligde login opgeroepen worden. Ook bestaat de mogelijkheid om de ERS uit te breiden met functies zoals het loggen van de portofoonuitgifte (uitnemen en terugplaatsen van de portofoon).

De ERS locatieserver biedt u in combinatie met gekoppelde ChargerNodes:
Heldere en overzichtelijke aanwezigheidsmeldingen.

Details zijn tot op de naam van portofoongebruiker in te richten.
Weergave aanwezigheid portofoongebruikers op interne webpagina.

Optioneel: Door middel van LOGGING registreren waar en wanneer portofoons worden uitgenomen en teruggeplaatst.

Tags